Selasa, 02 Agustus 2016

PengamatanLEMBAR PENGAMATAN


1.       Sebutkan 10 ketampakan alam disekitar sekolahan !

1)      ………………………………………………………………..
2)      ………………………………………………………………..
3)      ………………………………………………………………..
4)      ………………………………………………………………..
5)      ………………………………………………………………..
      6)      ………………………………………………………………..
      7)      ………………………………………………………………..
      8)      ………………………………………………………………..
      9)      ………………………………………………………………..
     10)   ………………………………………………………………..


2.       Amatilah Mahluk hidup (hewan) disekitar lingkungan sekolah, kemudian sebutkan ciri-cirinya !
1
Nama hewan

2
Cara gerak          

3
Makanan            

4
bernafas

5
Cara berkembangbiak


3.       Wawancara :
a)      Siapa Kepala sekolah SD Djama’atul Ichwan Program Utama ?
b)      Berapa Jumlah guru laki-laki dan guru perempuan ?
Guru laki-laki                   : ……..
Guru perempuan          : ……..


 
Jumlah                               : ……..
c)       Berapa Jumlah Murid SD Djama’atul Ichwan Program Utama ?
Murid laki-laki                 : ……..
Murid  perempuan       : ……..


 
Jumlah                               : ……..
4.       Amatilah kebersihan sekolah SD Djama’atul Ichwan Program Utama !
a.       Tanggapan         :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.      Saran                   :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.       Bagaimana seharusnya sikap kamu ketika di perjalanan ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................


--«Selamat mengerjakan »--
Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com