Selasa, 01 November 2016

Soal Ulangan bahasa Jawa kelas 2 sdBASA JAWA


 I.          Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1.          Pandhawa iku cacahe ana …..
2.          Apotik iku panggonan kanggo ….
3.          Supaya katon sumilak latare ….
4.          Manuk tilang iku bisa …
5.          Srengengene angslup ing wayah …..
6.          Bapake punakawan yaiku ….
7.          Sikilku ana papat. Sabaku ing wayah wengi. Anakku arane sawiyah. Aku kewan  
8.          Nabung sing aman iku ana ing ….
9.          Yen arep numpak sepur kudu tuku ….
10.       BRI cekaan saka …..
11.       Bocah sing sregep nyelengi diarani bocah ….
12.       Sadurunge budhal sekolah nyuwun …… bapak lan ibu
13.       Aja padha rame-rame simbah lagi ….
14.       Papan kanggo nunggu bis ing pinggir dalan diarani ….
15.       Papan kanggo dol tinuku barang arane …
16.       Papan kanggo sembahyang umat Hindhu arane ….
17.       Para wisatawan padha nginep ana ing ….
18.       Yen arep ngirim layang amplope ditempeli  ….
19.       Sapa nandur bakal ….
20.       Anak macan iku arane ….
21.       Rasane jamu bratawali yaiku …
22.       Punakawan iku cacahe ana ….
23.       Anak wedhus iku arane ….
24.       Anak kucing iku arane …..
25.       Yen wayah esuk jagone padha …..
26.       Gereja iku papan kanggo ibadah umat …
27.       Bulane katon padhang ing wayah …
28.       Aku wis teko sekolahan, nanging bu guru durung …
29.       Kelase Rofi ora sumuk amarga ana …
30.       Nyambut gawe bareng-bareng ngresiki lingkungan iku jenenge ….
31.       Pandhawa sing kembar iku jenenge …. lan …..
32.       Umat hindu nindakake ibadah ana ing …
33.       Nalika arep numpak sepur menyango ….
34.       Apike yen nyirami tanduran iku ing wayah ….
35.       Jaranan lan gundul-gundul pacul iku klebu tembang ….
36.       Cendhelane kebak bledug, becike di  …..
37.       Niyaga pagaweane nabuh ….
38.       Dhokar iku biasane ditarik ….
39.       Anak sing lahire keri dhewe diarani anak …
40.       Anak sing lahire nomer siji diarani anak ….

  II.        Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.          gemi – sregep – bocah – iku – nyelengi  
Urutna dadi ukara kang trep!
Wangsulan : ………………………………………………………………………………

2.          Apa pagaweane dhalang iku?
Wangsulan : ………………………………………………………………………………

3.          Sebutna telu bae arane bank ing daerahmu!
Wangsulan : ……………………………………………………………………………..

4.          Apa gunane perangko iku?
Wangsulan : ……………………………………………………………………………..
5.          17-3                                                  Critakna gambar ing sisih iki nganggo basamu dhewe!
  Wangsulan : …………………………………………
Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com