Rabu, 16 November 2016

SOAL ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KELAS 3NAMA            :  ……………………………..
NO ABSEN    :  ……………………………..          

SOAL LATIHAN PRA ULANGAN HARIAN BAHASA JAWA KE-2 KELAS IIID
PIWULANG 2 dan 3
v Tembung-tembung ing ngisor iki tulisen aksara jawane !
1.     Jaka lara mata  =  . . . . . .

2.     Bathara narada  =  . . . . . .

3.     Dara padha saka  =  . . . . .

4.     Nana saka kana  =  . . . . .

5.     Ana raja baya  =  . . . .

v Wacanen aksara jawa ing ngisor iki !
6.      
7.       
8.      
9.      
10.    
11.  Yudhistira iku ratu ing . . . .
12.  Panengahe Pandhawa yaiku . . . .
13.  Pandhawa ana 5 yaiku . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . , lan . . . . . . . .
14.  Punakawan ana 4 yaiku . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . ., lan . . . . . . . . .
15.  Gula digawe saka . . . . .
16.  Kosok baleen padhang yaiku . . . .
17.  Guneman padha tegese karo . . . .
18.  Adhimu aja ( seneni ). Tembung sajerone kurung kudune . . . .
19.  Sego digawe saka . . . .
20.  Siti melu ibune. Tembung melu yen dikramakne dadi . . . .
21.  Bapak lagi adus. Tembung adus yen dikramakne dadi . . . .
22.  Simbah lagi turu. Tembung turu yen dikramakne dadi . . . .
23.   . . . . . . . sing budhal menyang pasar? Ukara takon sing bener kanggo ngisi titikfg[-titik yaiku . . . . . . .
24.   . . . . . . . carane gawe bubur iki? Ukara takon sing bener kanggo ngisi titi-titik yaiku . . .
25.  Wedangku durung (ombe). Tembung sajerone kurung kudune . . . .

v Tembung-tembung ing ngisor iki golekana tembung linggane !
1.     Nulung, tembung linggane  =  . . . . .
2.     Dijupukake, tembung linggane  =  . . . . .
3.     Diguyu, tembung linggane  =  . . . . .
4.     Macakake, tembung linggane  =  . . . . .
5.     Nggawa, tembung linggane  =  . . . . .
Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com