Kamis, 22 Juni 2017

SOAL LATIHAN PRA ULANGAN HARIAN KE-4 SEMESTER II KELAS 4

NAMA                       :             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO ABSEN               :           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOAL LATIHAN PRA ULANGAN HARIAN KE-4 SEMESTER II KELAS 4B
MTK BAB 3 “BILANGAN ROMAWI”
·         Ubahlah bilangan cacah di bawah ini menjadi bentuk bilangan romawi !
1.      10                    =
2.      50                    =
3.      100                  =         
4.      500                  =         
5.      1000                =         
6.      5000                =
7.      10.000             =
8.      100.000           =
9.      1.000.000        =
10.  29                    =
11.  47                    =         
12.  157                  =
13.  548                  =
14.  826                  =
15.  2017                =
16.  4001                =
17.  9999                =
18.  7008                =
19.  8118                =
20.  9654                =

·         Ubahlah bilangan romawi di bawah ini menjadi bilangan cacah !
21.   LXVIII                      =
22.   CCCDLX                  =
23.   DCXLIII                   =
24.   MMCCXXIX                        =
25.   MCMXCX                 =
26.   VIII                         =
27.   M DCCLXXIV       =
28.  MM DLVII              =

·         Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan jawaban beruba bilangan romawi !
29.   XXI    +    XIX          =
30.   D    +    C                   =
31.   XXXV    +    LV       =
32.   MMM   -   DLV         =
33.   CM    -    XC              =
34.   CLXIX  -  LXIX       =

35.   MM  -  LD                 =
Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com