Kamis, 28 Juni 2018

PERNYATAAN PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PENDAFTARAN SEKOLAH

PERNYATAAN PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PENDAFTARAN SEKOLAH
PADA PPDB ONLINE KOTA SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Pada  hari  ini  ............,   tanggal  .........  Juli tahun  dua  ribu  delapan belas,  yang bertanda tangan dibawah ini :

1.     Nama                                   : ……………………………………………………………………
2.     NIK                                     : ……………………………………………………………………
3.     NISN                                   : ……………………………………………………………………
4.     Sekolah Tempat Mendaftar     : ……………………………………………………………………


Dengan ini atas kemauan sendiri menyatakan :

1.   Membatalkan pendaftaran dan mencabut perlengkapan/berkas pendaftaran pada sekolah tersebut di atas melalui PPDB Online Kota Surakarta.
2. Tidak mendaftarkan kembali pada sekolah di Kota Surakarta melalui PPDB Online.

       
        Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan

1)

Mengetahui
VALIDATOR                                               PETUGAS ENTRY DATA
                                                                          SMP ……………………………
                                                                            

                                             1)                                                                     1)
Keterangan :
1)    Tanda tangan dan nama terang


Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com