Rabu, 16 November 2016

LEMBAR PENGAMATANLEMBAR PENGAMATAN


1.      Sebutkan 10 ketampakan alam disekitar sekolahan !

1)      ………………………………………………………………..
2)      ………………………………………………………………..
3)      ………………………………………………………………..
4)      ………………………………………………………………..
5)      ………………………………………………………………..
6)      ………………………………………………………………..
7)      ………………………………………………………………..
8)      ………………………………………………………………..
9)      ………………………………………………………………..
10)   ………………………………………………………………..


2.      Amatilah Mahluk hidup (hewan) disekitar lingkungan sekolah, kemudian sebutkan ciri-cirinya !
1
Nama hewan

2
Cara gerak         

3
Makanan            

4
bernafas

5
Cara berkembangbiak


3.      Wawancara :
a)      Siapa Kepala sekolah SD Djama’atul Ichwan Program Utama ?
b)      Berapa Jumlah guru laki-laki dan guru perempuan ?
Guru laki-laki                   : ……..
Guru perempuan            : ……..


 
Jumlah                              : ……..
c)      Berapa Jumlah Murid SD Djama’atul Ichwan Program Utama ?
Murid laki-laki                 : ……..
Murid  perempuan         : ……..


 
Jumlah                              : ……..
4.      Amatilah kebersihan sekolah SD Djama’atul Ichwan Program Utama !
a.      Tanggapan        :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.      Saran                  :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.      Bagaimana seharusnya sikap kamu ketika di perjalanan ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................


--«Selamat mengerjakan »--
Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com