Kamis, 28 Juni 2018

surat Cuti Melahirkan


Surakarta, 28 Mei 2018

No                  : -
Perihal           : Permohonan Cuti Melahirkan

Kepada :
Yth. Bpk. Waka Keagamaan
SD Djama’atul Ichwan
di tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                                       : Lathifah zuraida, S.Pd
Pengajar Mata Pelajaran          : Guru tahfidz

Dengan ini mengajukan permohonan cuti melahirkan, dengan masa pengambilan selama kurang lebih Tiga Bulan (2 Bulan), terhitung mulai 28 Mei sampai 28 July 2018.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, sebagai bahan dasar pertimbangan Bapak.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Lathifah Zuraida, S.Pd

Share:

PPDB ONLINE SD-DJI

Dibuat olehARDHA maz_ardha.develoers.com